Ελένη Χόρτη

The starting point for the construction of the tourist residential area VISSALA VILLAGE was love for the ancestral location, local beauty and tranquil lifestyle in the village. Just a few minutes away is Chortata, a small village that still maintain his traditions, giving you a real representation of the traditional way of living.

The newly built complex consists of five independent, completely furnished, villas called VISSALA VILLAGE and it is named after the location where they have been constructed. In ancient Greek, “vissala” meant “broken tiles” from an industry of that time.

Υπεύθυνος σε:

Vissala Village

Γλώσσες:

Αγγλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Ελληνικά

Καταχωρήσεις: