Πολιτική προστασίας

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εξηγεί πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, επεξεργαζόμαστε και κοινοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας στο website του LSG www.lefkadaslowguide.gr/com (“LSG”) ιδιοκτησίας του Νίκου Θερμού και ΣΙΑ ΙΚΕ.

Στη συγκεκριμένη πολιτική, χρησιμοποιούμε κάποιους όρους ως εξής: "Επιχειρηματίας" είναι όποιος έχει ανοίξει λογαριασμό στο LSG για να διαφημίσει την εταιρία, ιδιοκτησία, προϊόντα και υπηρεσίες του. "Επισκέπτης" είναι όποιος απλά επισκέπτεται το LSG ή κάνει κράτηση ή αναζητεί κράτηση, υπηρεσίες του LSG. "Listing" είναι η καταχώρηση μονάδας ιδιοκτησίας, όπως ένα σπίτι, ένα διαμέρισμα, ένα σκάφος, ένα κατάστημα κ.ο.κ. που διαφημίζεται, για λογαριασμό του Επιχειρηματία, στο LSG.

To LSG σας γνωστοποιεί τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τις επιλογές που διαθέτετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί της.

To LSG δεσμεύεται να διαφυλάσσει τα προσωπικά σας δεδομένα. Έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. To LSG σέβεται τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και θα παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία στους χρήστες με σκοπό την καλύτερη δυνατή και ξεκάθαρη σχέση τους.

To LSG ενδέχεται κατά καιρούς να αλλάζει ή να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου. Σας προτρέπουμε να ελέγχετε τακτικά την παρούσα Πολιτική ιδιωτικού απορρήτου για να γνωρίζετε για την πλέον σύγχρονη έκδοσή της.

To LSG έχει στην κατοχή του τα προσωπικά δεδομένα που εισάγει ο επισκέπτης και ο επιχειρηματίας και καθίσταται ως εκ τούτου Yπεύθυνος Eπεξεργασίας με την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ).

Επικοινωνία με LSG

Για απορίες σας σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με τα προσωπικά σας δεδομένα ή με τη διαγραφή, αλλαγή του λογαριασμού σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, και θα σας παρακαλούσαμε γραπτώς, στη διεύθυνση: Βαλτετσίου 15, Αθήνα, 10680 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@lefkadaslowguide.gr.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται και περιγράφει ένα άτομο, όπως: στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα κ.λπ.), φυσικά χαρακτηριστικά, εκπαίδευση, εργασία (προϋπηρεσία, εργασιακή συμπεριφορά κ.λπ.), οικονομική κατάσταση ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, συνήθειες.

Τι σημαίνει «επεξεργασία προσωπικών δεδομένων»;

Είναι κάθε εργασία που πραγματοποιείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως: η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. Κάθε χρήση ή επεξεργασία των δεδομένων όλων των δεδομένων που αφορούν τους χρήστες ή μη και το ηλεκτρονικό τους ίχνος, στην οποία προβαίνει το LSG γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με όσα ορίζει ο ΓΚΠΔ.

Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;

1. Συλλέγουμε πληροφορίες που μοιραζόσαστε μαζί μας όταν χρησιμοποιείτε το LSG, για να εξασφαλίσουμε την επαρκή λειτουργία των συμβολαίων μεταξύ Επισκεπτών ή Επιχειρηματιών και του LSG, ή μεταξύ Επισκεπτών και Επιχειρηματιών. Η χορήγηση αυτών των πληροφοριών είναι αναγκαία προϋπόθεση  για την χρήση του LSG και, χωρίς αυτήν, είναι αδύνατο να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες που αναζητείτε.

2. O επισκέπτης μπορεί να επικοινωνήσει κατευθείαν με τον επιχειρηματία μέσω της φόρμας «στείλτε αίτημα για κράτηση» καταχωρώντας τις επιλογές του και τα προσωπικά του στοιχεία: ονοματεπώνυμο, email και τηλέφωνο. Τα στοιχεία αυτά τα λαμβάνει ο επιχειρηματίας και το LSG.

3. O κάθε επισκέπτης μπορεί να γραφτεί στο newsletter του LSG μόνο με το email του.

4. Ενδέχεται να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που μας δίνετε άμεσα αλλά επίσης συλλέγουμε δεδομένα καταγράφοντας τον τρόπο που αλληλεπιδράτε με τις υπηρεσίες μας, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας τα cookies στις ιστοσελίδες μας.

5. O επιχειρηματίας που ενδιαφέρεται να λάβει περαιτέρω πληροφορίες για την προβολή της εταιρείας του στο LSG μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας που θα χρειαστεί να συμπληρώσει ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email και τη ιστοσελίδα του.

6. Ο επιχειρηματίας δημιουργεί τον λογαριασμό του στο LSG με το email του και τον δικό του κωδικό. Το LSG του δίνει την έγκριση να καταχωρήσει χ αριθμό listings (x αριθμός που έχει συμφωνηθεί με το συμφωνητικό μεταξύ επιχειρηματία και LSG).

7. To LSG έχει το δικαίωμα πρόσβασης στο λογαριασμό και στα listings του επιχειρηματία και μπορεί να επεξεργαστεί, διορθώσει, βελτιώσει το περιεχόμενο όταν κρίνει ότι είναι άκρως απαραίτητο για λόγους ποιότητας περιεχομένου του site, για λόγους διόρθωσης περιεχομένου που έρχεται ενάντια στους όρους της παρούσας, χωρίς να έχει την υποχρέωση να σας ενημερώσει από πριν.

8. To LSG έχει το δικαίωμα να απενεργοποιήσει ή να σβήσει έναν λογαριασμό και τα listing του όταν συντρέχουν λόγοι που είναι ενάντια των συμφωνηθέντων όρων.

Πώς χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας;

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς. Χρησιμοποιούμαι, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας για να προσφέρουμε, κατανοήσουμε, βελτιώσουμε και αναπτύξουμε το LSG και για να δημιουργήσουμε και διατηρήσουμε ένα αξιόπιστο και ασφαλές περιβάλλον. για να βελτιώσουμε. Tα δεδομένα χρησιμοποιούνται πιο αναλυτικά ως εξής:

1. Τα email που λαμβάνουμε από την εγγραφή στο newsletter αποθηκεύονται στην βάση του LSG και χρησιμοποιούνται μόνο για την αποστολή του LSG newsletter.

2. Tα στοιχεία ονοματεπώνυμο, email και τηλέφωνο που λαμβάνουμε μέσω της φόρμας «στείλτε αίτημα για κράτηση» που συμπληρώνουν οι επισκέπτες που θέλουν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του LSG δεν χρησιμοποιούνται από την LSG παρα μόνο για στατιστικούς λόγους.

3. Τα στοιχεία που λαμβάνουμε από το επιχειρηματία που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί σε εμάς χρησιμοποιούνται για την μεταξύ μας επικοινωνία. Τα στοιχεία που καταχωρούνται από τον επιχειρηματία στην καταχώρηση του listing, χρησιμοποιούνται από το LSG για την μεταξύ τους επικοινωνία, για έξτρα προωθητικούς (social media LSG ή άλλα sites) και για στατιστικούς λόγους.

Στοιχεία που συλλέγουμε αυτόματα

Όταν μας επισκέπτεστε, ενδέχεται να συλλέγουμε ορισμένες πληροφορίες αυτόματα από τη συσκευή σας. Σε κάποιες χώρες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων χωρών εντός Ευρώπης, οι εν λόγω πληροφορίες μπορεί να θεωρούνται προσωπικά στοιχεία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Συγκεκριμένα, τα στοιχεία που συλλέγουμε αυτόματα μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση ΙΡ σας, το λογισμικό πλοήγησης, ο τύπος της συσκευής, οι μοναδικοί αριθμοί αναγνώρισης συσκευής, ο τύπος του περιηγητή (όπως Firefox, Safari ή Internet Explorer), ο Πάροχος Ίντερνετ (ISP) , το λειτουργικό σύστημά σας και η εταιρεία επικοινωνιών σας. Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες για την online δραστηριότητά σας, όπως ποιο περιεχόμενο είδατε, ποιες σελίδες επισκεφτήκατε και ποιες αναζητήσεις κάνατε. Για τους χρήστες ιστοσελίδων, τα στοιχεία οποιασδήποτε ιστοσελίδας παραπομπής ή σελίδας εξόδου, καθώς και η ευρύτερη γεωγραφική τοποθεσία (π.χ. χώρα ή πόλη) συλλέγονται επίσης.

Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε άλλες τεχνικές πληροφορίες, όπως με ποιον τρόπο έγινε η αλληλεπίδραση της συσκευής σας με τις LSG υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων των σελίδων που προσπεράστηκαν και των συνδέσμων στους οποίους έγινε κλικ, ήτοι των ταξιδιών που προβλήθηκαν και την ώρα και ημερομηνία της προβολής τους.

Η συλλογή αυτών των πληροφοριών μάς επιτρέπει να κατανοούμε καλύτερα τους επισκέπτες που έρχονται στις Υπηρεσίες μας, από πού έρχονται και τι περιεχόμενο τους ενδιαφέρει στις Υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για τους σκοπούς της εσωτερικής στατιστικής ανάλυσης και για να βελτιώνουμε την ποιότητα και τη συνάφεια των Υπηρεσιών μας για τους επισκέπτες μας, για παράδειγμα, για να προσαρμόζουμε την εμπειρία χρήστη, να εξατομικεύουμε τις αναζητήσεις σας και να σας δείχνουμε διαφημίσεις που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Επίσης, χρησιμοποιούμε αυτές τις αυτόματες πληροφορίες για την πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης.

Όταν χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες μας σε μια συσκευή, είτε μέσω web για κινητές συσκευές είτε μέσω εφαρμογής, συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε πληροφορίες που σας αφορούν με παρόμοιους γενικά τρόπους και για παρόμοιους σκοπούς . Επιπλέον, ενδέχεται να συλλέγουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία σας, αν έχετε ρυθμίσει τη συσκευή σας προκειμένου να αποστέλλει τέτοιες πληροφορίες στην εφαρμογή μέσω των ρυθμίσεων ιδιωτικού απορρήτου για τη συγκεκριμένη συσκευή ή αν έχετε μεταφορτώσει φωτογραφίες με ετικέτες που έχουν πληροφορίες τοποθεσίας.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ιδιωτικού απορρήτου της συσκευής σας οποιαδήποτε στιγμή, προκειμένου να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κοινής χρήσης πληροφοριών τοποθεσίας με την εφαρμογή ή/και τη λειτουργία επισήμανσης των φωτογραφιών σας με ετικέτες που περιέχουν πληροφορίες τοποθεσίας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η απενεργοποίηση της κοινής χρήσης πληροφοριών τοποθεσίας μπορεί να επηρεάσει ορισμένες λειτουργίες της εμπειρίας μας από την εφαρμογή ή την κινητή συσκευή. Αν έχετε ερωτήματα σχετικά με τις ρυθμίσεις ιδιωτικού απορρήτου της συσκευής σας, προτείνουμε να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή της συσκευής σας ή τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για να ζητήσετε βοήθεια.

Ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες ενδέχεται να συλλέγονται με τη χρήση cookies και παρόμοιας τεχνολογίας εντοπισμού.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις ή τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίες επεξεργάζονται τα δεδομένα σας ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της εταιρείας και σύμφωνα με τις εντολές της.

Kοινοποίηση δεδομένων σε τρίτους

Το LSG δεν θα μοιραστεί τα δεδομένα των επισκεπτών και των επιχειρηματιών με έναν τρίτο εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις: α. Κάποια στοιχεία από τα listing των επιχειρηματιών θα χρησιμοποιηθούν στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας για την έξτρα προώθηση τους β. Ενδέχεται να μοιραστούμε πληροφορίες χρήσης του Site, που αφορούν χρήστες, με εταιρίες ανίχνευσης τρίτων , για στατιστικούς λόγους. Συνεπώς, κάποιες από τις σελίδες που επισκέπτεστε στο Site χρησιμοποιούν μηχανισμούς ανίχνευσης όπως pixel tags (γνωστά και ως clear gifs). Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες σας για να προωθήσουμε τις υπηρεσίες μας και να αξιολογήσουμε πιθανές νέες υπηρεσίες.

Cookies

Το LSG για τη διευκόλυνση και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών που ηλεκτρονικά παρέχει μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies. Η χρήση των Cookies βοηθά στη βελτίωση των λειτουργιών του site, διευκολύνει την περιήγηση και τις επιλογές σας. Έτσι, μπορούμε να παρέχουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο που βασίζεται στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Επιπλέον, τα Cookies χρησιμοποιούνται για να αναλύσουμε την επισκεψιμότητα του site μας και να εντοπίσουμε σελίδες που χρήζουν βελτίωσης. Στόχος μας είναι να βελτιώνουμε το site μας για να παρέχουμε συνεχώς καλύτερες υπηρεσίες αλλά και εμπειρία κατά την επίσκεψη των χρηστών μας.

Τα cookies είναι μικρά αλφαριθμητικά αρχεία τα οποία αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη και τα οποία διευκολύνουν τη σύνδεση της ιστοσελίδας με τον εκάστοτε χρήστη. Τα Cookies σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Υπάρχουν δύο γενικές κατηγορίες cookies:

1.Τεχνικά cookies: απαραίτητα για την ορθή λειτουργία ενός ιστότοπου και για την περιήγηση σε αυτόν από τον χρήστη. Χωρίς αυτά, οι χρήστες ενδέχεται να μην είναι σε θέση να προβάλλουν σωστά τις σελίδες ή να χρησιμοποιήσουν ορισμένες υπηρεσίες.

2. Cookies δημιουργίας προφίλ: χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ χρηστών για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων σύμφωνα με τις προτιμήσεις που εμφανίζει ο χρήστης κατά την περιήγηση. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας συμφωνείτε με την χρήση των Cookies σύμφωνα με αυτήν την πολιτική.

Θέλουμε επίσης να μπορείτε να μοιράζεστε το περιεχόμενο του site με τους φίλους σας μέσω των αγαπημένων σας ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης όσο το δυνατόν πιο εύκολα. Χάρη στα cookies κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία τοποθετούνται από τους παρόχους ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, μπορείτε να μοιράζεστε το περιεχόμενο αυτό εύκολα και χωρίς προβλήματα.

Επίσης, χρησιμοποιούμε Google Analytics Cookies, τα οποία δίνουν στη μηχανή αναζήτησης ανώνυμες πληροφορίες για την πλοήγησή σας στο website μας. Οι πληροφορίες αυτές μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε καλύτερα τους επισκέπτες μας και να βελτιώσουμε το website μας. Και πάλι, οι πληροφορίες είναι ανώνυμες και αφορούν τον αριθμό των επισκεπτών στο website, τη διάρκεια της επίσκεψής τους, πόσες σελίδες επισκέφτηκαν κλπ. Περισσότερες πληροφορίες για τα cookies:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Αν θέλετε να αφαιρέσετε εντελώς ή να απενεργοποιήσετε τα cookies, μπορείτε να το κάνετε εύκολα μέσω του προγράμματος πλοήγησης που χρησιμοποιείτε (Google Chrome, Mozilla etc). Η ακριβής διαδικασία ορίζεται από το εκάστοτε πρόγραμμα, επομένως ανατρέξτε στις ρυθμίσεις του για περισσότερες λεπτομέρειες. Επίσης, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες εδώ:
https://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα Δεδομένα σας;

Θα διατηρούμε μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα συλλέξαμε, μεταξύ άλλων και για την ικανοποίηση οποιωνδήποτε νομικών, λογιστικών ή θεσμικών απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων.Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν για όσο διάστημα έχετε λογαριασμό στο LSG και σβήνονται όταν θα διαγράψετε τον λογαριασμό σας ή το email σας σε περίπτωση εγγραφής στο newsletter του LSG. Με την λήξη του χρόνου της διαφημιστικής καταχώρησης του επιχειρηματία, τα δεδομένα κρατούνται για ένα μήνα και ύστερα διαγράφονται.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Μπορείτε να ελέγξετε, να συμπληρώσετε και να ενημερώσετε τις πληροφορίες που έχετε παράσχει μεταβαίνοντας στην ενότητα «Ρυθμίσεις» του λογαριασμού σας. Μπορείτε επίσης να κλείσετε τον λογαριασμό σας στο LSG επικοινωνώντας μαζί μας.

Δικαίωμα πρόσβασης: Δικαίωμα για πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε πληροφορίες σχετικές με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης: Δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων.

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»): Δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένους λόγους. Αν αποφασίσετε να κλείσετε τον λογαριασμό σας, θα τον απενεργοποιήσουμε και θα αφαιρέσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Θυμηθείτε ότι μόλις κλείσει ο λογαριασμός σας, δεν θα μπορείτε πια να συνδεθείτε και δεν θα έχετε πια πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες. Μπορείτε, ωστόσο, να ανοίξετε ένα νέο λογαριασμό οποιαδήποτε στιγμή.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένους λόγους.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Δικαίωμα για χορήγηση των δεδομένων σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνωρίσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, και, εάν ζητηθεί και είναι τεχνικά εφικτό, διαβίβαση των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Δικαίωμα εναντίωσης: Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάσταση του υποκειμένου των δεδομένων.

Δικαίωμα ενημέρωσης: Δικαίωμα χορήγησης αναλυτικών πληροφοριών σχετικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Ενδέχεται να χρειαστεί να ζητήσουμε από εσάς συγκεκριμένες πληροφορίες για να μας βοηθήσετε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα άλλα δικαιώματά σας). Πρόκειται για ένα μέτρο ασφάλειας που διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν αποκαλύπτονται σε κανένα άτομο που δεν έχει δικαίωμα να τα λάβει. Σε μια προσπάθεια να επιταχύνουμε την ανταπόκρισή μας, ενδέχεται επίσης να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ζητήσουμε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το αίτημά σας.

Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Εάν είμαι ανήλικος;

Η χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου σε χρήστη/ επισκέπτη που είναι ανήλικος είναι δυνατή μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων του.

Θα υπάρχουν και άλλες τροποποιήσεις των όρων χρήσης;

Ενημερώνουμε τους όρους χρήσης όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Σας προτρέπουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, τους όρους χρήσης για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας. Οι όροι χρήσης τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις 30 Aπριλίου 2019.