Όροι χρήσης

Σας καλωσορίζουμε στο δικτυακό τόπο www.lefkadaslowguide.gr/com και σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.

Γενικές πληροφορίες και όροι χρήσης

Ο δικτυακός τόπος www.lefkadaslowguide.gr/com (εφεξής “LSG”) παρέχεται, ως έχει, από την εταιρεία «ΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ» με διακριτικό τίτλο «FAGOTTOBOOKS IKE» η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Βαλτετσίου, αριθμός 15 και έχει υποκατάστημα στην Λευκάδα στη διεύθυνση Ζακύνθου 7 (εφεξής “εταιρεία”), με ΑΦΜ 800703555, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παρούσα ειδοποίηση. Κάθε άτομο που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του LSG θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του δικτυακού τόπου και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε τους όρους χρήσης χωρίς προειδοποίηση γι’ αυτό και παρακινεί τους επισκέπτες- χρήστες να διαβάζουν τους όρους χρήσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email στο info@lefkadaslowguide.gr.

Η εταιρεία παρέχει στους επισκέπτες του LSG πληροφορίες για τον τόπο που θα επισκεφτούν ή ήδη μένουν έναν πλήρη οδηγό επιχειρήσεων με αγαθά και υπηρεσίες τουριστικού, τοπικού ενδιαφέροντος και ένα ηλεκτρονικό μαγκαζίνο με τα πρόσφατα νέα. Επίσης, παρέχει την ευκαιρία στους επιχειρηματίες ή οργανισμούς, δημόσιοι και μη, να προβληθούν μέσα από τις σελίδες του LSG με διαφημίσεις που αναλύονται στον ιστότοπο.

Για λόγους ευκολίας θα λέμε «επισκέπτες» του LSG όσους απλώς αναζητούν πληροφορίες και «επιχειρηματίες» όσους συνδιαλέγονται με επιχειρηματικό τρόπο με την εταιρεία, καταχωρώντας απλώς την επιχείρησή τους με διαφημιστικές καταχωρήσεις ποικίλων μορφών.

Οι επισκέπτες έρχονται σε άμεση επικοινωνία με τους επιχειρηματίες προς αναζήτηση αγαθών και υπηρεσιών, πχ ενοικιαζόμενων δωματίων για τις διακοπές τους, χωρίς καμία ανάμειξη του LSG. Οι επισκέπτες μπορούν να έρθουν σε άμεση επαφή με τους επιχειρηματίες με πολλούς και εύκολους τρόπους μέσω LSG και οι επιχειρηματίες να λαμβάνουν την επικοινωνία και να απαντούν. Η εταιρεία δημιουργεί την ευκαιρία και διευκολύνει την επικοινωνία ανάμεσα στον επισκέπτη και επιχειρηματία αλλά δεν παίρνει μέρος στην μεταξύ τους επικοινωνία και τυχόν συνδιαλλαγή.

Η παροχή των υπηρεσιών του LSG γίνεται αποκλειστικά και μόνο για τους εξής σκοπούς:
A. Διευκόλυνση των επισκεπτών στη συλλογή ταξιδιωτικών και άλλων πληροφοριών, την αναζήτηση ταξιδιωτικών υπηρεσιών και τη διενέργεια κρατήσεων.
B. Διευκόλυνση των ταξιδιωτικών και τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της φιλοξενίας, ως προς την αλληλεπίδρασή τους με υπάρχοντες και πιθανούς πελάτες επισκέπτες μέσα από τις δωρεάν υπηρεσίες ή/και τις υπηρεσίες επί πληρωμή που παρέχονται από την LSG.
Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο LSG υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

Εμπορικά σήματα και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου LSG, με εξαίρεση τις πληροφορίες, σήματα, φωτογραφίες, video που εμφανίζονται στις καταχωρήσεις εταιρειών, συλλόγων και άλλων οργανισμών, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Η εταιρεία διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό, την εικαστική απεικόνιση, τον πηγαίο κώδικα, την βάση δεδομένων και στο σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του διαδικτυακού τόπου). Μέρος του περιεχομένου του LSG και ειδικά οι εικόνες που περιέχει μπορεί να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων φυσικών ή/και νομικών προσώπων, με την άδεια των οποίων τις χρησιμοποιεί το LSG . Η χρήση τους για τον σκοπό λειτουργίας του προγράμματος δεν συνεπάγεται άδεια για οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών των δημιουργών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος.

Η αναπαραγωγή, διάδοση, μετάδοση, αναμετάδοση του υλικού, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της LSG ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαγορεύεται η αντιγραφή, επεξεργασία, τροποποίηση, δημοσίευση, διανομή με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου LSG, των κειμένων, φωτογραφιών και του περιεχομένου της βάσης δεδομένων του LSG χωρίς την έγγραφη άδεια των δημιουργών του. Επίσης απαγορεύεται η αντιγραφή, επεξεργασία, αποσυμπίληση ή με οποιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογισμικού του LSG. Τα εμπορικά σήματα που περιέχονται στο LSG αποτελούν κατατεθειμένα εμπορικά σήματα του LSG και των τρίτων οργανισμών, εταιρειών ή φορέων που είναι δικαιούχοι και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών Η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς την προηγούμενη έγγραφη σχετική άδεια απαγορεύεται αυστηρά.

Περιεχόμενο τρίτων

Όλες οι επιχειρήσεις που αναρτώνται στο LSG δεν ανήκουν στην εταιρεία. Η εταιρεία δεν εγγυάται ούτε φέρνει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες και όλα τα στοιχεία που αναρτώνται από τους επιχειρηματίες και καμιά ευθύνη δεν φέρει για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη από τη χρήση του LSG.

Το LSG είναι και μια πλατφόρμα με πληροφορίες και καταχωρήσεις με στοιχεία επαγγελματιών. Δεν νοικιάζει, δεν πουλάει ούτε έχει στην ιδιοκτησία της τις εταιρείες που διαφημίζονται στο LSG. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται σε κάθε επαγγελματική καταχώρηση τα καταχωρούν οι ίδιοι οι επιχειρηματίες και ως εκ τούτου, η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, ή την ορθότητα άλλων διαδικτυακών ιστοσελίδων, υπηρεσιών, ή αγαθών που ενδεχομένως να διασυνδεθούν ή να διαφημιστούν στο LSG. Το περιεχόμενο άλλων διαδικτυακών ιστοσελίδων, υπηρεσιών, αγαθών, ή διαφημίσεων που μπορεί να διασυνδεθούν με τα περιεχόμενά μας δεν συντηρούνται ή ελέγχονται από την εταιρεία.

Η εταιρεία α) δεν παρέχει εγγύηση για τη χρήση των συνδέσμων (links) που περιλαμβάνονται στον "Ιστότοπο" β) δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα άλλων διαδικτυακών ιστοσελίδων, υπηρεσιών, αγαθών, ή διαφημίσεων που μπορεί να διασυνδεθούν με τις υπηρεσίες του ιστότοπου.

Δεσμοί (LINKS) Προς άλλους Διαδικτυακούς Τόπους (SITES)

Το LSG δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το LSG σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Συνδεδεμένοι Ιστότοποι

Το LSG δεν ελέγχει, ούτε ευθύνεται για ιστότοπους και υλικά τρίτων. Το LSG συνεργάζεται με εταίρους και ομολόγους, που ενδεχομένως συνδέουν τα website τους με το Site του LSG. Εφόσον τα website των εταίρων δεν ελέγχονται από το LSG και το Site, ως προς το περιεχόμενο και την απόδοσή τους, η Εταιρία δεν εγγυάται για την ακρίβεια στοιχείων, το νόμισμα, το  περιεχόμενο ή την ποιότητα των πληροφοριών που προσφέρουν. Επιπλέον, η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για μη ηθελημένο, προσβλητικό, ανακριβές, παραπλανητικό ή παράνομο περιεχόμενο που μπορεί να εμπεριέχεται σε αυτά. Ως χρήστης του Site, θα έχετε τακτικά πρόσβαση σε στοιχεία του περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένου, αλλά όχι αποκλειστικά, αυτών σε websites) που είναι ιδιοκτησία τρίτων. Δέχεστε και συμφωνείτε ότι η Εταιρία δεν εγγυάται και δεν φέρει ευθύνη για την ακρίβεια, το νόμισμα, το περιεχόμενο ή την ποιότητα του περιεχομένου τρίτων, και ότι, εκτός αν διατυπωθεί ρητά το αντίθετο, ισχύουν αποκλειστικά οι παρόντες Όροι για όλες τις χρήσεις περιεχομένου τρίτων.

Χάρτες Google/Google Earth

Τμήματα του LSG χρησιμοποιούν παροχές των Google Maps/Earth, συμπεριλαμβανομένων τα Google Maps API(s). Η χρήση των  Google Maps/Earth υπόκειται στους Πρόσθετους Όρους Χρήσης των Google Maps/Earth και στην Πολιτική Απορρήτου της Google.

Χρήση του Site

Απαγορεύεται η χρήση του LSG ή οποιουδήποτε περιεχομένου του για σκοπούς παράνομους ή σκοπούς που απαγορεύονται από τους Όρους ή που παραβιάζουν τα δικαιώματα του LSG ή άλλων.

Οι επισκέπτες συμφωνούν να μην: α) προβαίνουν σε ψευδείς, κερδοσκοπικές ή δόλιες διερευνήσεις, αιτήσεις ή κρατήσεις, β)λαμβάνουν, παρακολουθούν ή αντιγράφουν περιεχόμενο ή πληροφορίες αυτού του Site με χρήση deep-link, page-scrape, robot, spider ή και άλλων αυτόματων συσκευών, προγραμμάτων, αλγόριθμων και συναφών διαδικασιών, γ)προβαίνουν σε πράξεις που επιβαρύνουν, ή πιθανά επιβαρύνουν με υπερβολικό φόρτο την υποδομή του Site, δ) χρησιμοποιούν συσκευές, προγράμματα ή διαβίβαση για να παρεμβάλλουν την ορθή λειτουργία του Site, οποιαδήποτε συναλλαγή είναι σε εξέλιξη στο Site ή την χρήση του Site από τρίτους ή ε) επιδιώκουν να εξασφαλίσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο Site ή σε οποιαδήποτε συστήματα ή δίκτυα, μέσω hacking ή άλλων παράνομων μέσων.

Ενώ το LSG κάνει εύλογες προσπάθειες να εξασφαλίσει και να συμπεριλαμβάνει ακριβείς και ενήμερες πληροφορίες στο Site, δεν εγγυάται για την ακρίβειά τους. Οι ιδιοκτησίες, πληροφορίες, προϊόντα και υπηρεσίες που είναι αναρτημένες εδώ μπορεί να συμπεριλαμβάνουν ανακρίβειες ή λάθη, μεταξύ των οποίων και λάθη τιμών ή διαθεσιμότητας.

Συγκεκριμένα, το LSG, οι θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις του και οι συγγενικές συνεπωνυμίες και/ή εταίροι συνδεδεμένοι με το Site, μέσω των οποίων προσφέρουμε υπηρεσίες, δεν εγγυούνται την ακρίβεια των πληροφοριών και αποποιούνται κάθε ευθύνη για λάθη και ανακρίβειες σχετικά με τις πληροφορίες και περιγραφές προϊόντων και υπηρεσιών που εμφανίζονται σε αυτό το Site (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τιμολογήσεις, φωτογραφίες, καταλόγους υπηρεσιών και γενικές περιγραφές προϊόντων) που ορίζονται κυρίως από τους αντίστοιχους παρόχους.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων, επιχειρήσεις, υπηρεσίες και λοιποί προμηθευτές που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες σε σύνδεση με το LSG είναι αυτόνομοι ανάδοχοι και δεν αντιπροσωπεύουν, ούτε εργάζονται για το LSG.

To LSG και οι εταίροι του δεν ευθύνονται για πράξεις, λάθη, παραλείψεις, εκπροσωπήσεις, εγγυήσεις, παραβιάσεις ή αμέλεια οποιουδήποτε προμηθευτή, ούτε για προσωπικούς τραυματισμούς, θανάτους, ζημιές ιδιοκτησιών ή άλλες ζημιές ή έξοδα που προκύπτουν από αυτά. Το LSG και οι εταίροι του δεν φέρουν καμία ευθύνη και δεν αποζημιώνουν/προβαίνουν σε επιστροφή χρημάτων στην περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης, υπερκράτησης, απεργίας, περιπτώσεις ανωτέρας βίας και άλλων καταστάσεων που υπερβαίνουν τον άμεσο έλεγχό τους, και δεν ευθύνονται για επιπλέον έξοδα, παραλείψεις, αλλαγές δρομολογίων/εκτροπές ή πράξεις κυβερνήσεων ή Αρχών.

Το  LSG,  οι εταίροι του LSG και οι προμηθευτές τους, σε καμία περίπτωση, δεν προβαίνουν σε διαβήματα σχετικά με την καταλληλόλητα των πληροφοριών, προγραμμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών που εμπεριέχονται στο Site και η καταχώρηση ή προσφορά όλων των προϊόντων και υπηρεσιών σε αυτό το Site δεν καθιστά, εκ μέρους του LSG και των εταίρων του,  επικύρωση ή σύσταση των προϊόντων ή υπηρεσιών.

Η προσφορά ταξιδιωτικών προϊόντων και υπηρεσιών σε συγκεκριμένους προορισμούς δεν συνιστά συμβουλή του LSG, ούτε εγγύηση, για την ασφάλεια των τοποθεσιών στους οποίους μπορεί να ταξιδέψετε ή της διαδρομής προς αυτές, και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για πιθανές ζημιές ή απώλειες που προκύπτουν κατά την διάρκεια του ταξιδιού. Όλες οι πληροφορίες και υπηρεσίες σε αυτό το Site προσφέρονται ή αναφέρονται «ως έχουν» και συμπεριλαμβανομένων λαθών, και η αποκλειστική ευθύνη για την ικανοποιητική ποιότητα, απόδοση, ακρίβεια και προσπάθεια ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη. Το LSG, οι εταίροι του LSG και οι προμηθευτές του σε καμία περίπτωση δεν φέρουν ευθύνη για άμεσες, έμμεσες, πειθαρχικές, παρεπόμενες, ειδικές και επακόλουθες ζημιές που προκύπτουν, ή σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο, με την χρήση ή πρόσβαση σε αυτό το Site, ή την καθυστέρηση ή αδυναμία στην πρόσβαση, την ύπαρξη οποιωνδήποτε ιών, πληροφοριών, προγραμμάτων, συνδεδεμένων site, προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της χρήση του Site, είτε αυτά απορρέουν από συμβόλαιο, αδικοπραξία, αμέλεια, αντικειμενική ευθύνη κ.ά., ακόμα και στην περίπτωση που το LSG, οι εταίροι του LSG και όποιοι αντίστοιχοι προμηθευτές τους έχουν λάβει προειδοποίηση για την πιθανότητα ζημιών.

Επι του παρόντος συμφωνείτε να απαλλάξετε το LSG, τους εταίρους του LSG και τους αντίστοιχους προμηθευτές τους, και καθέναν από τους αντίστοιχους αντιπροσώπους, διευθυντές, υπόλογους, υπάλληλους, και άλλα σχετιζόμενα άτομα ή οντότητες συνολικά, από κάθε είδους, γνωστής και άγνωστης, διεκδίκησης, καταγγελίας, μήνυσης, παραπόνων, απαίτησης, υποχρέωσης, δικαστικών εξόδων και παραβόλων, εκταμίευσης, που προκύπτει, σχετίζεται ή συνδέεται, τώρα ή μελλοντικά, με την χρήση της υπηρεσίας μας.

ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ Η «ΥΠΗΡΕΣΙΑ» ΚΑΙ Ο,ΤΙΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΓΑΘΩΝ, Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ».

Εάν, παρά τους περιορισμούς που αναφέρονται εδώ, το LSG, οι εταίροι του LSG ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές του βρεθούν υπόλογοι για απώλειες ή ζημιές που με κάθε τρόπο προέρχονται ή συνδέονται με τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, η αποζημίωση του LSG, των εταίρων του και των αντιστοίχων προμηθευτών δεν θα ξεπεράσει, σε καμία περίπτωση, το συνολικό σχετιζόμενο κόστος ενοικίασης που πληρώθηκε μέχρι το συμβάν ή 100,00 Ευρώ.

Eπιπρόσθετοι όροι για τους επιχειρηματίες

Ο επιχειρηματίας μπορεί να προβάλει την εταιρεία, ιδιοκτησία μέσω της δημιουργίας Listing από το λογαριασμό που ανοίγει από το σημείο “List your business” στο LSG. H δημιουργία του λογαριασμού είναι αυτόματη με τη συμπλήρωση των στοιχείων του και μπορεί να συνδεθεί με το email του και τον κωδικό που ο ίδιος ορίζει. Στην συνέχεια και αφού έχουν τακτοποιηθεί οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας με το LSG, το LSG δίνει την πρόσβαση στον επιχειρηματία να δημιουργήσει τον αριθμό των Listings στις κατηγορίες και υποκατηγορίες που έχουν συμφωνηθεί.

Όταν ο επιχειρηματίας δημιουργεί ή συνδέεται με τον λογαριασμό του αυτόματα έχει αποδεχτεί και συμφωνεί με τους παρόντες όρους. Μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στις υπηρεσίες αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους παρέχονται αυτές και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας. Σε περίπτωση που το LSG ζητήσει αποδείξεις για τα προσωπικά στοιχεία ή στοιχεία ιδιοκτησίας από τον επιχειρηματία που ανοίγει λογαριασμό στο LSG ή την εξουσιοδότηση του ατόμου που θα χειρίζεται το λογαριασμό στο LSG, οφείλει να τα παραδώσει άμεσα στο LSG.

Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που καταχωρεί ο επιχειρηματίας στον λογαριασμό του και στα Listings του θα πρέπει να είναι αληθείς, ακριβείς, επικαιροποιημένες και πλήρεις και θα πρέπει να ενημερώνει άμεσα τον λογαριασμό του και τα Listing σε περίπτωση αλλαγών.

Ο επιχειρηματίας αποδέχεται και συμφωνεί:

- ότι το κάθε «Listing» θα περιέχει μια μονάδα ιδιοκτησίας πχ ένα δωμάτιο από το ξενοδοχείο του επιχειρηματία

- ότι το περιεχόμενο κάθε «Listing» δεν περιέχει κανένα άλλο σύνδεσμο, HTML, κώδικα για οτιδήποτε άλλο πέρα από την μονάδα ιδιοκτησίας του επιχειρηματία. Δεν θα περιέχει ηλεκτρονική διεύθυνση άλλη πέρα από τη δική του την οποία και καταχωρεί σε συγκεκριμένο σημείο μέσα στον λογαριασμό του και όχι σε οποιοδήποτε κείμενο περιγραφής.

- ότι το περιεχόμενο κάθε «Listing» μπορεί να επεξεργαστεί, διορθωθεί, βελτιωθεί από το LSG όταν κριθεί άκρως απαραίτητο για λόγους ποιότητας περιεχομένου του site, για λόγους διόρθωσης περιεχομένου που έρχεται ενάντια στους όρους της παρούσας, χωρίς να έχει την υποχρέωση να σας ενημερώσει από πριν.

- ότι είναι υπεύθυνος και θα συμφωνεί να τηρεί και να συμμορφώνεται με όλους τους νόμους, τους κανόνες, κώδικες διαφημιστικής δεοντολογίας και τους κανονισμούς που ισχύουν στον ελληνικό κώδικα διαφήμισης.

Οι επιχειρηματίες Θα πρέπει να προστατεύουν τις πληροφορίες του λογαριασμού τους, εφόσον είναι κάτοχοι λογαριασμού και θα εποπτεύουν και θα αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση του λογαριασμού τους από τρίτους.

Τα κείμενα, οι φωτογραφίες και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο του λογαριασμού- Listings στο LSG ανήκουν στον επιχειρηματία ή έχει τα πνευματικά δικαιώματα αυτών. Ο επιχειρηματίας εγγυάται ότι το περιεχόμενο είναι ακριβές και καθόλου παραπλανητικό όπως πχ κείμενα με περιγραφές των δωματίων του ξενοδοχείου του, οι φωτογραφίες, οι τιμές κλπ. Για οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο πέραν του δικού σας, συμφωνείτε να μην τροποποιήσετε με άλλον τρόπο και να μην αντιγράψετε, διανείμετε, μεταβιβάσετε, εμφανίσετε, εκτελέσετε, αναπαραγάγετε, δημοσιεύσετε, αδειοδοτήσετε, δημιουργήσετε παράγωγα έργα, μεταβιβάσετε, πουλήσετε ή μεταπωλήσετε οποιαδήποτε πληροφορία, λογισμικό, προϊόντα ή υπηρεσίες που λαμβάνονται από ή μέσω των υπηρεσιών του LSG. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες ή το Περιεχόμενο για οποιονδήποτε άλλον εμπορικό σκοπό πέραν των εμπορικών σκοπών που επιτρέπονται ρητά βάσει της παρούσας συμφωνίας και των σχετικών οδηγιών που μπορεί να σας παρέχει το LSG.

Το LSG έχει το δικαίωμα να αρνηθεί ή να διαγράψει Listing του επιχειρηματία ό,τι, κατά την δική του κρίση, είναι απαραίτητο για την ορθή και ακριβή πληροφόρηση των επισκεπτών. Ο επιχειρηματίας συμφωνεί και μας απαλλάσσει από οποιαδήποτε ευθύνη απώλεια ή ευθύνη που μπορεί να προκύψει από μια τέτοια απόφαση.

Oι πληρωμές στο LSG γίνονται μέσω τραπεζικής κατάθεσης ή paypal, με πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας και μετρητά μέχρι 500ευρώ στα δύο καταστήματα Αθήνας και Λευκάδας. Η πρόσβαση στην δημιουργία των listing δίνεται την ημέρα της πληρωμής του ποσού που ορίζεται στην συμφωνία επιχειρηματία και LSG.

Τα listing του επιχειρηματία θα είναι αναρτημένα στο LSG την χρονική περίοδο που έχει συμφωνηθεί μεταξύ τους. Λίγο πριν την ημερομηνία λήξης, το LSG ενημερώνει τους επαγγελματίες για την ανανέωση της συνδρομής τους προκειμένου να συνεχίσει αδιάλειπτα η προβολή των καταχωρήσεων τους. Προϋπόθεση για την ανανέωση της διαφημιστικής προβολής είναι η έγκαιρη καταβολή, μέχρι και την ημερομηνία λήξης, του προσυμφωνημένου ποσού συνδρομής ειδάλλως τα listings αυτομάτως θα απενεργοποιούνται. Μετά από την είσπραξη του ποσού της συνδρομής, το LSG θα ανανεώνει την αντίστοιχη συμφωνημένη περίοδο για να μένουν αναρτημένα τα listings τους επιχειρηματία χωρίς καμία διακοπή. Σε περίπτωση που ο επιχειρηματίας δεν επιθυμεί την ανανέωση θα πρέπει να ενημερώσει το LSG γραπτώς για το ποια listings θα ήθελε να μην ανανεώσει την ανάρτησή τους.

Το LSG έχει το δικαίωμα να διαγράψει Listing όταν (i) δεχτεί παράπονο για οποιαδήποτε Listing που και μετά από ενδελεχή έρευνα και κατά τη δική του κρίση είναι αληθές (ii) αντιληφθεί ότι το περιεχόμενο ενός listing έρχεται σε αντίθεση με τους συγκεκριμένους όρους της παρούσας ή περιέχουν υβριστικό ή κακόβουλο περιεχόμενο.

Το LSG δεν είναι υπευθυνο για την ποιοτητα των υπηρεσιων των επιχειρηματιων που παρέχουν στους πελάτες που βρισκουν μεσα από την πλατφορμα του LSG.

Τα στοιχεία που καταχωρούνται από τον επιχειρηματία στην καταχώρηση του listing, χρησιμοποιούνται από το LSG για την μεταξύ τους επικοινωνία αλλά και για έξτρα προωθητικούς (social media LSG ή άλλα sites) και για στατιστικούς λόγους.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Λοιποί Όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του LSG καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του LSG και του επισκέπτη/επιχειρηματία των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.