Πόλη της Λευκάδας και περίχωρα Λευκάδα Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Λευκάδας «Άγγελος Σικελιανός»

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Λευκάδας «Άγγελος Σικελιανός»

Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας

Χάρτης
Πήγαινε με εκεί
  Διεύθυνση

Γ. Μεσσήνη 7, Τ.Κ 31100, Λευκάδα, Ελλάδα

Πρόσβαση

- Δεν χρειάζεται αυτοκίνητο

Η περιοχή

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Λευκάδας  «Άγγελος Σικελιανός» βρίσκεται στην πόλη της Λευκάδας.