Πόλη της Λευκάδας και περίχωρα Λευκάδα Εμπορικό Επιμελητήριο Λευκάδας

Εμπορικό Επιμελητήριο Λευκάδας

Επιμελητήριο Λευκάδας

Δες τον χάρτη

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκάδας ιδρύθηκε το 1956.

Περισσότερα

Ως γνωστό είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις που αφορούν τα Ν.Π.Δ.Δ. Εκπροσωπεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του νομού Λευκάδας των οποίων ο αριθμός ανέρχεται σε 6308, ο δε αριθμός των ενεργών επιχειρήσεων είναι περίπου 4000.

Το Επιμελητήριο ασχολείται με την επίλυση των προβλημάτων που αφορούν τα μέλη του και παράλληλα διαδραματίζει το ρόλο του συμβούλου προς την Πολιτεία. 

Διεύθυνση

Γολέμη 5-7, Τ.Κ 31100, Λευκάδα, Ελλάδα

Πρόσβαση

- Δεν χρειάζεται αυτοκίνητο

Η περιοχή

Το Εμπορικό Επιμελητήριο Λευκάδας βρίσκεται στην ανατολική παραλία της πόλης της Λευκάδας.