Πόλη της Λευκάδας και περίχωρα Λευκάδα Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Δ.Ε. Λευκάδας

Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Δ.Ε. Λευκάδας

Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας

Δες τον χάρτη

Το ΚΕ.ΣΥ.Π. συγκροτήθηκε για να παρέχονται στους μαθητές, στους καθηγητές, στους γονείς, στους απόφοιτους υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού από εξειδικευμένα στελέχη της εκπαίδευσης.

Περισσότερα

Ειδικότερα το ΚΕΣΥΠ:

 1. Διαθέτει πληροφοριακό και ενημερωτικό υλικό για όλες τις εκπαιδευτικές διεξόδους, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, την επαγγελματική κατάρτιση, τα επαγγέλματα, την αγορά εργασίας.
 2. Προσφέρει Συμβουλευτική στήριξη:
  • Στους μαθητές για να χαράξουν το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους μέλλον με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες στα πλαίσια των ευκαιριών που προσφέρει η διαμορφωμένη πραγματικότητα.
  • Στους γονείς για να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους στην πορεία αναζήτησης προσανατολισμού και να παρέμβουν επικουρικά στις αποφάσεις τους.
  • Στους καθηγητές για την αποτελεσματικότερη προσέγγιση των στόχων του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
 3. Συνεργάζεται με τους τοπικούς φορείς (κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς), την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις κεντρικές υπηρεσίες που εμπλέκονται άμεσα και έμμεσα με την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση (ΥΠ.Ε.Π.Θ., Π.Ι., Ε.Κ.Ε.Π., Υπουργείο Εργασίας, ΟΑΕΔ, ΟΕΕΚ, κ.λπ.) για τη συγκέντρωση πληροφοριών και στοιχείων, την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, την πραγματοποίηση σεμιναρίων, ημερίδων, εκθέσεων, εκδηλώσεων, την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.

Τι είναι ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός;

Ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός αποτελεί μια Συμβουλευτική διαδικασία που στηρίζει τους μαθητές:

 • Στην ανίχνευση των κλίσεων, των ενδιαφερόντων, των δυνατοτήτων, των ιδιαίτερων στοιχείων που συγκροτούν την προσωπικότητά τους.
 • Στην παροχή αντικειμενικής και συνεχώς ανανεούμενης πληροφόρησης για την εκπαίδευση, την αγορά εργασίας, τη δομή της απασχόλησης, την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα.
 • Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αναζήτηση, επεξεργασία και αξιοποίηση πληροφοριών ώστε να «ανακαλύψουν» νέες διόδους επικοινωνίας με τον κόσμο της γνώσης και το κοινωνικό περιβάλλον πέρα από την ατομική πραγματικότητα.
 • Στη χάραξη της δικής τους εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πορείας στα πλαίσια των σύχγρονων αναγκών και απαιτήσεων.
 • Στην ομαλή μετάβαση και προσαρμογή τους στον κόσμο των ενηλίκων.
Διεύθυνση

Kαραβέλα 11, Τ.Κ 31100, Λευκάδα, Ελλάδα

Πρόσβαση

- Δεν χρειάζεται αυτοκίνητο

Η περιοχή

To Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Δ.Ε. Λευκάδας βρίσκεται στην πόλη της Λευκάδας.