Πόλη της Λευκάδας και περίχωρα Λευκάδα Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας

Χάρτης
Πήγαινε με εκεί
  Διεύθυνση

Καραβέλα 11, Τ.Κ 31100, Λευκάδα, Ελλάδα

Πρόσβαση

- Δεν χρειάζεται αυτοκίνητο

Η περιοχή

Η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης βρίσκεται στην πόλη της Λευκάδας.