Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας

Πόλη της Λευκάδας και περίχωρα Λευκάδα Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Χάρτης

  Διεύθυνση

Kαραβέλα 11, Τ.Κ 31100, Λευκάδα, Ελλάδα

Πρόσβαση

- Δεν χρειάζεται αυτοκίνητο

Η περιοχή

Η Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βρίσκεται στην πόλη της Λευκάδας.