Πόλη της Λευκάδας και περίχωρα Λευκάδα Πυροσβεστική Υπηρεσία Λευκάδας

Πυροσβεστική Υπηρεσία Λευκάδας

Σώματα Δημόσιας Τάξης

Δες τον χάρτη
Πρόσβαση

- Δεν χρειάζεται αυτοκίνητο

Η περιοχή

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λευκάδας βρίσκεται στην πόλη της Λευκάδας.