Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος  (Ο.Τ.Ε), είναι ο κυρίαρχος πάροχος τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα.

Περισσότερα

Ο ΟΤΕ προσφέρει ευρυζωνικές υπηρεσίες, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, επικοινωνία δεδομένων υψηλών ταχυτήτων και υπηρεσίες μισθωμένων γραμμών.

Διεύθυνση

Πεφανερωμένης 1, Τ.Κ 31100, Λευκάδα, Ελλάδα

Πρόσβαση

- Δεν χρειάζεται αυτοκίνητο

Η περιοχή

Ο Ο.Τ.Ε.βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Λευκάδας, πλησίον της πλατείας Ζαμπελίου.