Πόλη της Λευκάδας και περίχωρα Λευκάδα Σύλλογος Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας

Σύλλογος Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας

Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας

Χάρτης
Πήγαινε με εκεί
  Διεύθυνση

Βαλαωρίτη 24, Τ.Κ 31100, Λευκάδα, Ελλάδα

Πρόσβαση

- Δεν χρειάζεται αυτοκίνητο

Η περιοχή

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας βρίσκεται στην πόλη της Λευκάδας, κοντά στο Νοσοκομείο.