Ενδοχώρα Καρυά Υποθηκοφυλάκειο Καρυάς

Υποθηκοφυλάκειο Καρυάς

Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας

Δες τον χάρτη
Lefkada Slow Guide
Δείτε όλες τις καταχωρήσεις
Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά

Το Υποθηκοφυλακείο είναι η δημόσια υπηρεσία στην οποία κατατίθενται επίσημα και φυλάσσονται οι τίτλοι ιδιοκτησίας των ακινήτων καθώς και τα βάρη (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις) που τα βαρύνουν.

Περισσότερα

Στην περιφέρεια κάθε Ειρηνοδικείου λειτουργούν ένα ή περισσότερα υποθηκοφυλακεία στα οποία, σύμφωνα με τη νομοθεσία γίνεται:

α) η εγγραφή ή προσημείωση ή κατάσχεση στα ακίνητα που ευρίσκονται στην περιφέρεια της δικαιοδοσίας τους, 
β) η μεταγραφή των, σύμφωνα με το νόμο πράξεων που πρέπει να μεταγραφούν, και 
γ) η καταχώρηση αγωγών και κάθε άλλη πράξη ή σημείωση σχετική με τα ακίνητα.

Τα υποθηκοφυλακεία είναι έμμισθα και άμισθα.

Τα έμμισθα είναι υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στη Ρόδο και στην Κω λειτουργούν ως υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τα Κτηματολογικά γραφεία Ρόδου και Κω-Λέρου όπου το σύστημα μεταγραφών είναι κτηματοκεντρικό.

Τα άμισθα υποθηκοφυλακεία διακρίνονται :

α) σε ειδικά άμισθα διευθυνόμενα από υποθηκοφύλακα ο οποίος διορίζεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατόπιν επιτυχίας του σε διαγωνισμό και
β) σε μη ειδικά άμισθα διευθυνόμενα από συμβολαιογράφο διορισμένο στην έδρα του υποθηκοφυλακείου.

Διεύθυνση

Καρυά, Τ.Κ 31080, Λευκάδα, Ελλάδα

Η περιοχή

To Υποθηκοφυλάκειο Καρυάς βρίσκεται στην ορεινή Λευκάδα, στο χωριό Καρυά.

Αποστάσεις

Πόλη Λευκάδας : 15χλμ