Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η)

Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας

Lefkada Slow Guide Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού είναι ελληνική κρατικά ελεγχόμενη εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.

Χάρτης

  Διεύθυνση

8ης Μεραρχίας, Τ.Κ 31100, Λευκάδα, Ελλάδα

Πρόσβαση

- Δεν χρειάζεται αυτοκίνητο

Η περιοχή

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η) βρίσκεται στην πόλη της Λευκάδας.