Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης

Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας

Πόλη της Λευκάδας και περίχωρα Λευκάδα Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Χάρτης

  Διεύθυνση

Α. Τζεβελέκη & Α. Κατωπόδη, Τ.Κ 31100, Λευκάδα, Ελλάδα

Πρόσβαση

- Δεν χρειάζεται αυτοκίνητο

Η περιοχή

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης βρίσκεται στο κτίριο του διοικητηρίου, στην πόλη της Λευκάδας.