Πόλη της Λευκάδας και περίχωρα Λευκάδα Δήμος Λευκάδας

Πολιτικός Γάμος

Θρησκευτικός & Πολιτικός Γάμος

Δες τον χάρτη

Το νέο κτίριο του Δημαρχείου προσφέρεται για την τελετή του πολιτικού γάμου ενώ διευκολύνσεις γίνονται για την τέλεση του γάμου σε περιοχές προτίμησης των ενδιαφερομένων.

Περισσότερα

Κάθε γάμος που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου Λευκάδας, είτε είναι θρησκευτικός, είτε πολιτικός πρέπει να δηλώνεται στο Ληξιαρχείο Λευκάδας. Υπόχρεοι για τη δήλωση είναι οι σύζυγοι ή ο ένας από αυτούς. Αν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα μπορεί να δηλωθεί ο γάμος από άλλο πρόσωπο μόνο με ειδικό Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Αν προηγήθηκε πολιτικός γάμος, ο θρησκευτικός (ιερολόγησή του) καταχωρείται στο περιθώριο της Ληξιαρχικής Πράξης πολιτικού γάμου (στο ίδιο Ληξιαρχείο).

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αστυνομικές ταυτότητες

2. Δήλωση του Ιερέα αν πρόκειται για θρησκευτικό ή του Δημάρχου αν πρόκειται για πολιτικό γάμο

3. Άδεια παραμονής (για τους αλλοδαπούς)

4. Δήλωση προσδιορισμού επωνύμου τέκνων

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο που είναι ο καθένας εγγεγραμμένος

Παρατηρήσεις:

Η δήλωση πρέπει να γίνει σε διάστημα 40 ημερών από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου. Μετά το διάστημα των 40 ημερών και μέχρι 130 ημέρες από το γάμο, καταβάλλεται πρόστιμο 100,00 ευρώ με απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Μετά την παρέλευση των 130 ημερών επιβάλλεται πρόστιμο 300,00 ευρώ

Διεύθυνση

Α. Τζεβελέκη & Α. Κατωπόδη, Τ.Κ 31100, Λευκάδα, Ελλάδα

Πρόσβαση

- Δεν χρειάζεται αυτοκίνητο

Η περιοχή

Το Διοικητήριο που στεγάζει τις υπηρεσίες του Δήμου Λευκάδας βρίσκεται στην πόλη της Λευκάδας, κοντά στη μαρίνα.