Σοφία Σταύρακα

Πριν από 56 χρόνια δημιουργήθηκε στη Λευκάδα το πρώτο ζαχαροπλαστείο ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ, ως μια απλή ατομική εταιρεία. Με τη πάροδο του χρόνο, το όνομα ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ταυτίστηκε απόλυτα με την ποιότητα, ενώ η ζήτηση για τα προϊόντα μας αυξήθηκε σημαντικά αποκομίζοντας το μεγαλύτερο μερίδιο της τοπικής αγοράς. Ως συνέπεια, υπήρξε επιτακτική ανάγκη για επέκταση των εγκαταστάσεων μας προκειμένου να εξασφαλιστεί μια σημαντικά μεγαλύτερη παραγωγική δυναμικότητα. Συγκεκριμένα, το έτος 1999 πραγματοποιήθηκε μια σημαντική επένδυση ύψους 1.680.000 δραχμών.

Έτσι από το έτος αυτό και έως σήμερα η Εταιρεία, με την επωνυμία ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Α.Ε. λειτουργεί σε ιδιόκτητο χώρο 1.200 τ.μ. με υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό που πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την επεξεργασία των πρώτων υλών, την παραγωγή αλλά και τη συσκευασία των τελικών προϊόντων μας. Επιπλέον, το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας των προϊόντων μας ISO 22000:2005 που τηρείται αυστηρά από την εταιρεία, μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε στους καταναλωτές μας προϊόντα υψηλής ποιότητας που προέρχονται από αγνές πρώτες ύλες. Στο σημείο αυτό, πρέπει να επισημάνουμε ότι η επιλογή των προμηθευτών μας γίνεται με αυστηρά κριτήρια, πράγμα που μας εξασφαλίζει την άριστη ποιότητα των τελικών μας προϊόντων.

Η εταιρεία υποστηρίζει την Πράσινη Ανάπτυξη και συμμετέχει στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ).

Η εταιρεία απασχολεί μόνιμο προσωπικό 15 ατόμων. Το εργατικό δυναμικό της εταιρείας είναι ιδιαίτερα καταρτισμένο τόσο σε θέματα παραγωγής όσο και σε θέματα πρότυπων υγειονομικών συνθηκών που πρέπει να τηρούνται στη παραγωγική διαδικασία. Επιπλέον, η εταιρεία παρακολουθεί κάθε χρόνο αρκετές καταξιωμένες εκθέσεις αλλά και σεμινάρια του κλάδου, προκειμένου το προσωπικό να είναι συνεχώς ενημερωμένο για τις νέες τάσεις της αγοράς.

Υπεύθυνος σε:

Stavrakas Patisserie, Gelatopolis, Tratamento

Γλώσσες:

Ελληνικά, Αγγλικά

Καταχωρήσεις: